10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Våt på natten, våt på dagen

När barnet har urinläckage både dag och natt kallas detta dag- och nattinkontinens.

Barnet har aldrig varit torrt vare sig dag eller natt (Primär inkontinens)

Om barnet inte kan hålla sig torrt vid 5 års ålder bör ni tala med läkare. Den vanligaste orsaken är att kontrollen över blåsan inte har utvecklats i normal takt, ett problem som ofta är ärftligt betingat. Blåsträning, uroterapi kan rätta till det.

Anatomiska missbildningar kan också spela in. Pojkar kan ha en medfödd klaff (s.k. uretravalvel) i urinröret. Denna utgör ett hinder för blåsans tömning. Blåsan svarar på detta genom att öka sin muskelmassa med resultatet att blåsmuskeln blir överaktiv, d.v.s. blåsan drar sig samman kraftfullt och okontrollerat också emellan kissningarna. Pojken förmår ofta inte att hålla emot vid en sådan kraftig blåssammandragning utan läcker en mindre eller större portion urin. Klaffen kan relativt enkelt avlägsnas med hjälp av ett instrument (uretroskop) som införs i urinröret. Det kan dock ta lång tid efter operationen innan blåsmuskelns överaktivitet har upphört.

Missbildningar av ryggmärgen kan också leda till inkontinens både dag och natt genom att de nerver som försörjer blåsan och slutmusklerna inte fungerar optimalt. Icke hudtäckt ryggmärgsbråck (myelomeningocele) upptäcks alltid och opereras redan hos nyfödda. Hudtäckta ryggmärgsmissbildningar (s.k. spina bifida occulta) kan dock gå oupptäckta flera år, trots att en noggrann undersökning av barnets rygg, ben och fötter kan avslöja en hudförändring (födelsemärke med eller utan hårväxt, eller en upphöjning av huden) i medellinjen i nedre delen av ryggen, eller en felställning av ben och/eller fötter.

Missbildningar av pojkars (vanligast) eller flickors könsorgan, som epispadi där urinröret mynnar på ”fel ställe”, innebär också att urinrörets slutmuskler är felbildade vilket leder till inkontinens. Epispadi hos pojkar har man dock oftast upptäckt på ett tidigt stadium, medan diagnosen hos flickor ofta är fördröjd p.g.a. att flickor alltför sällan genomgår en noggrann undersökning av de yttre könsorganens anatomi. Liksom övriga nämnda missbildningar måste dessa barn genomgå operationer för att bli torra.

En annan missbildning leder till en alldeles speciell typ av inkontinens som igenkänns lätt - om man vet att den finns. Det rör sig här om flickor som sedan spädbarnsåldern haft ett ständigt litet läckage av urin. Flickorna är på andra sätt helt friska och har inga problem med kissningarna som är regelbundna och normala. Urinläckaget visar sig som en ett par centimeter stor våt fläck i blöjan varje gång denna byts, eller man ser fläcken i trosan vid varje kissning hos den äldre flickan. Missbildningen i fråga är att flickan har dubbla urinledare, från ena njuren till blåsan. Den ena urinledaren mynnar i blåsan på normalt sätt, medan den andra mynnar i flickans vagina ur vilken urin läcker ständigt, i små mängder. Tillståndet behöver opereras och operationen leder alltid till full hälsa och att inkontinensen upphör.

Slutligen kan barnet ha psykiska problem och/eller familjen kan vara psykosocialt dåligt fungerande. Sådana orsaker till inkontinens, både dag och natt, är dock mera troliga om barnet har varit torrt tidigare.

Barnet har varit torrt tidigare (Sekundär inkontinens)

Om barnet tidigare har varit torrt under en period av minst 6 månader kan orsaken vara psykiskt betingad. Exempelvis kan en ny lillebror eller lillasyster påverka kissningen genom att det äldre syskonet ”leker baby” igen.

En annan orsak kan vara blåskatarr (bakterieinfektion i blåsan) som ofta samtidigt visar sig genom starkt luktande urin och/eller sveda vid kissning.

Slutligen kan diabetes mellitus (sockersjuka) medverka till enbart nattlig inkontinens eller inkontinens både dag och natt.