10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Våt på natten, torr på dagen

Barnet kan ofta inte sova torrt om natten, men klarar sig fint på dagen.
Sängvätning, som även kallas enures, är ofrivillig urintömning om natten i en ålder där barnet normalt skulle vara torrt om natten - dvs. från 5-6 års ålder.

Barnet kissar helt normalt under dagen, men har ofta svårt att ta sig torr igenom natten då barnet kissar utan att vakna. Det finns normalt inga andra symtom.

Man skiljer på primär nattlig enures och sekundär nattlig enures.

Primär Nattlig Enures (PNE)

Sängvätning där barnet inte tidigare varit torrt under minst 6 månader kallas primär nattlig enures. Det finns många fördomar om att t.ex. psykologiska orsaker skulle ligga bakom problemet. Den vanligaste orsaken är dock brist nattetid på ett protein, vasopressin. En annan bakgrund kan vara alltför liten blåskapacitet, men i sådana fall finns det också ofta symtom dagtid. Symtomen är vanligtvis frekventa kissningar och plötsliga trängningar (s.k. urgency). Det är viktigt att förstå att sängvätningen inte är barnets fel och att man inte heller kan lasta någon vuxen för tillståndet. Det är INGENS fel och beror inte heller på något som hänt under barnets uppväxt.

Sekundär Nattlig Enures (SNE)

Sängvätning, där barnet tidigare har varit torrt under minst 6 månader, kallas sekundär nattlig enures. SNE uppfattas ofta som en psykosocial sjukdom, där sängvätning utlöses av en händelse under barnets uppväxt, men det kan även finnas många andra orsaker och en läkare bör utreda dessa.

Sängvätning kan vara ett stort problem för både barnet och dess föräldrar. Situationen kan gå ut över barnets självkänsla och om behandling inte sätts in kan det resultera i psykiska och sociala problem långt senare i livet.