10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Är urinrörets muskel slapp?

Vi har normalt full kontroll över urinrörets slutmuskel (sfinkter). Den medverkar till att vi kan hålla oss genom att vi spänner slutmuskeln när vi är kissnödiga så att vi hinner till toaletten. Väl där startar vi blåstömningen genom att slutmuskeln slappnar av, vilket startar en reflex som drar samman blåsmuskeln. Kissningen börjar då och blåsan töms.

Det är med andra ord en hel rad faktorer som spelar in; nervsystemets förmåga att skicka och ta emot meddelanden, barnets förmåga att uppfatta och därmed reagera på dessa meddelanden, samt musklernas förmåga att dra ihop sig respektive slappna av i tillräcklig grad.

I äldre tider trodde man att sängvätning och även daginkontinens kunde bero på slapphet i urinrörets slutmuskel. Detta kan vara sant för en del äldre människor eller för barn med missbildningar av nervsystemet eller urinröret, men det är definitivt inte sant för i övrigt friska barn. Dessa har aldrig en slapp slutmuskel kring urinröret.