10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Torr på natten, våt på dagen

Några enstaka % av alla 7-åringar kissar på sig dagtid (daginkontinens) men är torra om natten. Däremot förekommer urgency (plötsligt isättande kissbehov så att barnet får bråttom till toaletten) hos nästan var femte 7-åring och är alltså så vanligt att det bör betraktas som normalt. Ref: Sängvätning och annan annan inkontinens hos barn. 2011. Sven Mattsson och Tryggve Nevéus.

Orsaken till isolerad daginkontinens (liksom till inkontinens både dag och natt) hos ett barn är nästan alltid s.k. överaktiv blåsa, d.v.s. att blåsan inte är normalt avslappnad mellan kissningarna. I stället uppträder det kraftiga sammandragningar av blåsmuskeln långt innan blåsan är full vilket barnet upplever som ett starkt kissbehov som det inte alltid går att hålla emot. Små urinskvättar kan då komma i underkläderna, men aldrig hela kissningar. Nerverna till blåsan skall normalt hålla denna avslappnad till dess att blåsan är full och behöver tömmas. Då, men inte förr, känner det friska barnet ett tydligt behov att kissa och har god tid att uppsöka toaletten.

Inkontinensen vid överaktiv blåsa kallas trängningsinkontinens (urge inkontinens) därför att läckaget föregås av en kraftig trängning att kissa, utlöst av blåsmuskelns sammandragning. Inkontinensen uppträder därför ofta då barnet rusar till toaletten men inte hinner fram i tid.

Överaktiv blåsa hos ett barn över 5 års ålder beror på att blåsans nervsystem ännu inte mognat färdigt. Hos de allra flesta är den försenade mognaden ärftligt betingad. Mamma och/eller pappa kan ofta dra sig till minnes att de själva hade svårt att hålla sig torra i 5-7 års ålder men att de så småningom växte ifrån problemet, även utan behandling. Utsikterna att bli torr spontant är alltså goda, men ett mindre antal barn med överaktiv blåsa kan få en störd blåstömning därför att de lärt sig att hålla emot med urinrörets slutmuskler så effektivt att de förlorat förmågan att slappa av slutmusklerna under kissningen. En ofullständig blåstömning kan leda till upprepade urinvägsinfektioner som inte alltid är så godartade. Isolerad daginkontinens hos barn måste därför behandlas med blåsträning = uroterapi som kan påskynda mognaden av blåsans nervkontroll. Tala med läkaren och/eller uroterapeut om detta.

Det finns en liten grupp flickor som i 8-10 årsåldern börjar läcka urin dagtid men inte på natten och där en överaktiv blåsa inte är orsak till inkontinensen. Dessa flickor har blivit torra i normal tid. Urinläckaget kommer alltid under 10-20 minuter direkt efter en kissning som på alla andra sätt är helt normal. Inkontinensen orsakas av att urinen vid kissningen fyller flickans vagina. Nu, i begynnande pubertet, har vaginas öppning blivit lite trängre så att urinen i vagina inte hinner tömma sig medan flickan sitter kvar på toalettstolen. I stället töms urinen ut under minuterna direkt efter att flickan lämnat toaletten. Tillståndet kallas uretro-vaginal reflux (reflux = återflöde) och botas mycket enkelt. Innan flickan lämnar toalettstolen skall hon krysta och pressa toalettpapperet uppåt. På så sätt töms urinen som blivit instängd i vagina, och flickan slipper sitt läckage.