10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Sök hjälp

Att barnet får rätt behandling utifrån den korrekta diagnosen och vid rätt tidpunkt är avgörande för resultatet.  Det är lämpligt att söka hjälp senast i samband med skolstarten. Blöjor botar inte sängvätning!

Under menyrutorna till höger kan du läsa mer om olika typer av behandling. Läkaren beslutar i samråd med er om rätt behandling för just ert barn, men det är viktigt att något görs. Därför är det viktigt att man inte drar sig för att söka hjälp. Under fliken Här kan du söka hjälp kan du se vart ni ska vända er.

 Vänta inte för länge med att söka hjälp!