10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Resultat av behandling

Ställ aldrig orimliga krav, varken på dig själv, ditt barn eller på behandlingen. Betrakta varje enskild torr natt och varje enskild torr dag som ett framsteg. Med den utgångspunkten blir du inte besviken. Ditt barn märker nämligen din besvikelse och kan mycket snabbt känna sig skyldig till dina problem.

Med det sagt ska det understrykas att sannolikheten är mycket stor att ditt barn blir torrt eller når en acceptabel nivå där ditt barn är torrt dom flesta nätterna. Det kommer både du och ditt barn att uppleva som en stor lättnad.

När man rent fackligt talar om att ett barn har blivit torrt, menar man att barnet blivit 90 % torrt – dvs. 9 av 10 våta nätter är nu torra. Olyckor kan fortfarande hända då och då, men det kan det ju för i stort sett alla barn.