10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Psykologiska orsaker?

Kan det finnas psykologiska orsaker till sängvätning? Det finns en mängd fördomar kring sängvätning, men om barnet inte tidigare haft en torr period på minst 6 månader, är det högst osannolikt att det ligger psykologiska orsaker till grund för problemet.

Det är viktigt att slå fast att sängvätning INTE är barnets fel och att det INTE är föräldrarnas fel. Det är INGENS fel. Det är viktigt att alla parter får detta klart för sig, så att barnet inte känner skuld och skam. Annars blir barnet inte mentalt redo för behandling. Det kan vara avgörande för resultatet - att barnet själv vill bli torr och inte är rädd för behandlingen - eller rättare sagt, att barnet inte är rädd för ett misslyckande vid behandlingen. Det skulle bara innebära ännu en förödmjukelse.

Om barnet haft en torr period på minst 6 månader och sedan börjat sängväta kan detta ha flera orsaker. En av dem kan vara en händelse i barnets uppväxt, som nu visar sig genom sängvätning. Det är viktigt att ha tillit till varandra, att tala om problemet och även att tala med läkaren om man ser att det är fråga om mer än en tillfällig olycka. För att bemöta fördomar är det viktigt att understryka att den händelse som barnet eventuellt har påverkats av inte behöver vara en negativ händelse. Man ser ofta barn börja kissa på sig när det t.ex. kommer en ny baby i familjen.

Det finns många fördomar inblandade och det är frestande att säga ”vi ska se att det strax går över” för att slippa ta itu med fördomarna. Man kan riskera att barnets problem blir förstärkta med sämre självkänsla som följd. Kanske finns det i verkligheten en enkel fysisk förklaring på barnets problem som kan lösas med en lika enkel behandling.

Kissar på sig på dagen, men inte på natten

Några få % av alla sjuåringar kissar på sig på dagen, men inte på natten. Detta beror med få undantag på att barnet har överaktiv blåsa. Läs mer på Torr på natten, våt på dagen. I ett fåtal fall kan förklaringen vara psykologisk. Barnet kanske undviker att gå på toaletten i skolan därför att denna är smutsig och otrygg. Tala med skolhälsovården om detta.

Ref: Sängvätning och annan inkontinens hos barn. 2011. Sven Mattsson och Tryggve Nevéus.