10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Behandling med läkemedel

Som nämnts under Vad är orsaken kan sängvätning bero på brist på vasopressin som är ett ämne i kroppen som hämmar produktionen av kiss på natten. Detta kan behandlas med läkemedel som kompenserar för bristen på vasopressin.

Kontakta din läkare för mer information.