10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Här kan du söka hjälp

Inom sjukvården finns idag många möjligheter att hjälpa sängvätare, till expempel med larmmatta eller med medicin. De flesta blir torra av sig själva, men det kan ta många år om ingenting görs. Med behandling får barnet oftast snabbt tillbaka sitt självförtroende, vilket är en av de främsta orsakerna till att sängvätning ska behandlas.

Ni kan söka hjälp inom skolhälsovården, på BVC eller på er vårdcentral.