10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Frågor och svar

Hur vanligt är det med sängvätning?

Sängvätning är vanligare än vad man tror. I varje förstaklass finns 2-3 sängvätare. Sedan minskar antalet sängvätare med stigande ålder.

Är sängvätning ärftligt?

Ja, sängvätning är ärftligt i stor utsträckning. Läs mer på är det ärftligt