10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Förstoppning

Många barn som läcker urin enbart på dagen, både dag och natt eller bara nattetid, är samtidigt förstoppade. När ändtarmen är fylld med avföring kan blåsan inte arbeta normalt. Förstoppningen skall därför alltid behandlas som ett första steg. Några barn blir t.o.m. av med sitt urinläckage när deras avföring blivit normaliserad. Tala med läkaren om lämplig behandling om du misstänker att ditt barn är förstoppat (avföringar bara ett par-tre gånger i veckan, hård avföring, smärta vid avföring).