10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

För liten blåsa?

Är förklaringen en för liten blåsa?

All den urin som bildas i njurarna (se Från vatten till urin) samlas upp i blåsan där det hos en vuxen kan rymmas ca 400 ml. När blåsan är full känner vi automatiskt ett behov av att kissa.

Det är sällsynt att barn har en för liten blåsa rent anatomiskt, men det är vanligt att blåsan rymmer för lite urin p.g.a. att blåsmuskeln är överaktiv och inte, som normalt, avslappnad mellan kissningarna. Uttrycket ”liten blåsa” skall därför inte tas bokstavligen utan syftar till en i de flesta fall normalstor blåsa som rymmer för lite urin därför att blåsmuskeln inte är avslappnad. En överaktiv blåsa hos barn medför täta kissningar dagtid, uttalade trängningar till kissning och risk för urinläckage i kläderna.

Påverkar en för liten blåsa att barnet kissar på natten?

Ja, en liten (överaktiv) blåsa nattetid är huvudorsaken till sängvätning hos cirka en tredjedel av barnen med sängvätning. Majoriteten av barn med sängvätning (primär nattlig enures) kissar dock i sängen p.g.a. nattlig brist på hormonet vasopressin som minskar urinproduktionen under sömn. Om barnet har otillräckligt med vasopressin under natten och därför producerar stora urinvolymer under sömn förstärker givetvis en liten blåsa problemet. Men även hos barn med normal mängd vasopressin fylls blåsan naturligtvis snabbare om den har liten volym, särskilt om barnet dricker stora mängder på eftermiddagen eller kvällen.

Vissa barn med liten blåsa vaknar av sig själva, men sover barnet så tungt att det inte hör kroppens önskan om att kissa, kan en liten blåsa ge problem med sängvätning.

Om barnet lider av otillräcklig produktion av vasopressin förstärker en liten blåsa problemet.

Andra situationer?

En liten (överaktiv) blåsa är också den vanligaste orsaken till att barnet kissar på sig på dagen, men inte på natten.