10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

För lite av hormonet vasopressin?

Är förklaringen brist på det kroppsegna ämnet vasopressin?

På sidan Därför kissar vi mindre på natten beskrivs att människokroppen normalt producerar mindre mängd urin på natten än på dagen. Natturinen är också mer koncentrerad. Detta styrs av ett hormon som heter vasopressin.

Om halten av detta ämne är för låg nattetid kommer det att bildas för mycket urin på natten och därmed överskrides blåsans kapacitet så att den måste tömmas. Tyvärr sker detta under sömnen hos sängvätaren. Vätskeintaget på kvällen betyder en del i detta sammanhang.

Brist på vasopressin nattetid är dock inte grundorsaken till sängvätning hos alla barn med enures. Uppemot en tredjedel av sängvätarna har en för liten blåsa som grundorsak till att blåsan blir full och behöver tömmas. Läs mer under För liten blåsa?

Sängvätning

Läkaren Jens Peter Nørgaard presenterade 1985 ett forskningsresultat som senare fått stöd i flera viktiga studier. Han visade ett tydligt samband mellan sängvätning och avsaknad av vasopressin. Det gav inte bara en förklaring till problemet, utan öppnade också upp för vidare forskning och därmed för dokumentation av behandling med läkemedel som är snarlika kroppens egna vasopressin.

Barnet kissar på dagen

 Vasopressinbrist kan inte orsaka att barnet kissar på sig på dagen.