10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Diagnos

När ni söker hjälp för sängvätning kommer sköterskan/läkaren tillsammans med er att försöka nå fram till rätt bakomliggande orsak till att ert barn kissar i sängen. Därmed optimerar man möjligheten till att sätta in rätt behandling. Det är nämligen avgörande att en behandling sätts igång istället för att man väntar och ser.

Först har ni ett allmänt samtal om problemet och symtomen, och läkaren kommer troligen också att be om ett urinprov för att utesluta exempelvis urinvägsinfektion och diabetes. Som regel får ni ett kisschema med hem så att ni kan anteckna barnets vanor och rytm vad gäller intag av vätska och kissande.

Därefter kan man försöka olika typer av Uroterapi (blåsträning) och bestämma sig för att prova en behandling utifrån just er - och inte minst ert barns - situation. Ni ska med andra ord inte räkna med att ni vet allt om orsak och behandling när ni går hem efter första besöket. Man kan t.ex. inte direkt mäta om ert barn har vasopressinbrist, men man kan få vissa indikationer utifrån ett kisschema.

Se sidorna med Goda råd innan ni sätter igång med behandlingen.