10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Är det ärftligt?

Ja, sängvätning är en ärftlig åkomma. Om föräldrarna har lidit av sängvätning är sannolikheten stor att deras barn kommer att göra detsamma. Sannolikheten för att barnet blir sängvätare är:

75 %, om båda föräldrarna har varit sängvätare
44 %, om en av föräldrarna har varit sängvätare
15 %, om ingen av föräldrarna har varit sängvätare

Ref: Sängvätning och annan inkontinens hos barn. 2011. Sven Mattsson och Tryggve Nevéus.

Det finns dock en avgörande faktor att ta hänsyn till här, nämligen att föräldrarna ofta inte kan minnas om de varit sängvätare själva. Dels för att det är länge sedan och dels för att de som barn förträngde det för att skydda sig själva från de psykiska konsekvenserna. Ett samtal med den äldre generationen kan hjälpa till att reda ut frågan.